top of page

Dynamics Ax ERP

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX dünyada 20 000’nin üzerinde şirket tarafından tercih edilen bir iş çözümüdür

  • İşletme gereksinimlerine en uygun esnekliği sağlar

  • Tüm iş süreçlerine geliştirilmiş yönetim

  • En iyi sonuçlar için daha verimli personel

ERP çözümü bulunan ülkeye göre daha verimli, kolay ve etkili bir iletişim sağlar, bilgi akışı, süreç, işlem, müşteri ilişkileri, ortak ve diğer kurumlar arasındaki ilişkilerinizi geliştirir. İşletmenizin gereksinimlerime göre, kurulumdan sonra ek özellikler ekleme özelliğine sahiptir.

Axapta veya Microsoft Dynamics AX , Microsoft tarafından üretilen, Microsoft Dynamics ailesinden bir KKP ( İngilizce : ERP ) yazılımı.

Axapta yazılımı, Danimarka lı Damgaard kardeşlerin firması olan Damgaard tarafından üretilmiş ve ilk olarak Mart 1998 'de Danimarka ve ABD pazarında satışa sunulmuştur. Damgaard Data 2002 yılında bir başka yazılım üreticisi olan Navision Software ile birleşerek önce NavisionDamgaard daha sonra da Navision adını almıştır.

Axapta, Navision'un 2003 yılında Microsoft tarafından satınalınması ile Microsoft Business Solutions ürün ailesine dahil olan yazılım günümüzde 45 dili desteklemekte ve alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Microsoft Business Solutions ürün grubu 2006 yılında Microsoft Dynamicsolarak isim değiştirmiştir. Axapta nın ismi bu andan itibaren Dynamics AX olmuştur.

Dynamics Ax ın temel özelliği açık kaynak kodlu bir ERP olmasıdır.

Microsoft Dynamics AX Ürün Bilgilendirme Microsoft® Business Solutions—Axapta® müşterileriniz, iş ortaklarınız, personeliniz ve tedarikçileriniz ile başarılı işbirlikleri kurabilmeniz için gereksinim duyacağınız güçlü bir sistemin temelini oluşturur. Önerilen çözüm yeni stratejileri uluslararası boyutlarda hayata geçirmenize ve iş yeteneklerinizi artan iş olanaklarınıza paralel olarak sürekli geliştirebilmenize olanak sağlayan geniş fonksiyonalite ve esneklik özellikleriyle donatılmıştır.

Temel Avantajlar: - Kolaylıkla uyarlanabilir ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir olması - Müşteriler, satıcılar, iş ortakları ve çalışanların birbirleriyle etkin bağlantı kurabilmelerinin desteklenmesi - Tek kaynaktan sağlanan güçlü ve kapsamlı fonksiyonalite - Çeşitli ülkelerde, iş yerlerinde, dillerde ve para birimlerinde yürütülebilecek operasyonların desteklenmesi

Temel Özellikler: Axapta işinizi tüm yönleri ile desteklerken aşağıda belirtilen çeşitli modüller arasından uygun seçimleri yapmanıza olanak sağlar:

- Üretim - Dağıtım - Tedarik Zinciri Yönetimi - Proje Yönetimi - Finansal Yönetim - Müşteri İlişkileri Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi - İş Analizi - Enterprise Portal - Commerce Gateway

Microsoft Business Solutions–Axapta, iş dünyası ile aranızdaki bağlantıları en verimli şekilde kurabilmenizi ve önemli rekabet avantajlarını en süratlı ve etkin bir biçimde elde etmenizi destekleyen uyarlanabilir, ölçeklenebilir ve global bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümüdür.

İşinizi dilediğiniz biçimde yürütün Uygulamaların uyarlanması Microsoft Axapta ile artık çok kolaylaşmıştır. “ Paket “ halinde sunulan çeşitli fonksiyonlar ve yetenekler, sistemin makul maliyetlerle iş süreçlerinizin tümünü kapsamasını ve güncel gereksinimlere adapte edilebilmesine olanak veren bir tasarıma sahiptir. Microsoft Axapta'nın içerdiği esneklik sayesinde işinizi bir ERP çözümünün dikte ettirdiği iş yapış biçimleri yerine kendi gereksinimlerinizi karşılayacak bir biçimde yürütebilirsiniz.

Modüllerin gereksinimlerinize uygun bir biçimde artırılması ve genişletilmesi kararı tümüyle size aittir. Finans ve Ticaret gibi en temel işlevlerden başlayabilir, daha sonar değişen ve artan iş ihtiyaçlarınıza gore Üretim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi modüllerini ekleyebilirsiniz.

Artan iş hacminiz gelişmiş teknoloji ile desteklenir Microsoft Axapta artan iş ihtiyaçlarınıza gore kolaylıkla ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sisteme yeni kullanıcılar, ilave yerleşim birimleri (stok yerleri ve iş yerleri) ve geliştirilmiş bir dizi yetenek kazandırılması olanaklıdır.Microsoft Axapta'da yük dengelemesine ve süratli ölçeklenebilirliğe izin veren Axapta Nesne Sunucuları kullanılmıştır. Kapasiteyi artırmak istediğinizde yapacağınız tek şey sunucu kümesindeki sunucu sayısını artırmaktır.

Tüm kullanıcılar, yerleşim birimleri ve süreçlerin tek veri tabanı üzerinde çalıştırılması sayesinde bakım ve yükseltim işleri dağıtık sistemlere gore çok daha basit ve düşük maliyetli bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Microsoft Axapta kümelemeyi (clustering) desteklediğinden tek bir veri tabanının kullanılması farklı ülkelerde birden çok iş yeri ile çalışılması durumunda dahi yüksek performans sağlayabilmektedir.

Global bir çözüm Çözümünüzü farklı ülke, dil ve para birimleriyle çalışacak şekilde kurabilirsiniz. Bu sizin değişikliklere çok daha çabuk yanıt verebilmenizi ve yeni pazar fırsatları yakalamanızı sağlayacaktır.

Müşteriler ve iş ortaklarınızla kendi dillerinde iletişim kurabilirsiniz—Microsoft Axapta sisteme eklemlenmiş çoklu dil yeteneklerine sahiptir. Buna gore örneğin Axapta kurulumunuz hangi dili tanıyor olursa olsun müşteri faturalarınızı müşterinin tercih ettiği dille düzenleme ve gönderme olanağınız vardır. Hatta farklı ülkelerdeki müşteriler ve satıcılar için farklı para birimleri tanımlayabilir, parasal değerlerde meydana gelen dalgalanmalara ilişkin muhasebe mutabakatlarını otomatik olarak alabilirsiniz. Microsoft Axapta bu anlamda gerçek bir uluslararası çözümdür.

Çoklu-iş yeri operasyonları için tek bir çözüm Farklı iş yerleri ve stok yerlerinden oluşan işinizle ilgili gerçek-zamanlı bağlantıları ortak veri tabanı üzerinden başarıyla yürütebilirsiniz. İster bir sokak boyunca dizilmiş ister dünyanın çeşitli köşelerine yayılmış olsun, bu iş yerleri ile ilgili tüm satınalma siparişlerini, satış siparişlerini, finansal verileri ve diğer bilgileri gerçek-zamanlı olarak yaratabilir, güncelleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Bağlantı ve etkileşim kolaylığı Microsoft Axapta iş süreçlerinizi internet ortamına taşıdığından hangi coğrafi bölgede olursa olsun tüm müşteri, satıcı ve uzak noktalardaki elemanlarınızla kolaylıkla bağlantı kurabilirsiniz. Bu bir yandan iletişimin hızını ve sizin için ifade ettiği değeri artırırken diğer yandan da işlem maliyetlerinde firmanız ve müşterileriniz açısından büyük tasarruflar yapılabilmesine yardımcı olacaktır.

Internet üzerinden bilgi ve uygulama erişimi sağlamak için rol-bazlı kişisel Web portallarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Web portalları bireyler ve firmalar arasındaki iletişimi basitleştirirken aynı zamanda verimsiz manüel işlemler nedeniyle harcanan süreleri ve olası insan hatalarını en aza indirirler.

Microsoft Axapta sahip olduğu XML yeteneği sayesinde iş ortaklarınız ile aranızdaki bilgi ve işlemleri iş ortaklarınızın kullandığı sistem ya da iletişim tercihlerinden (örneğin Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemleri) bağımsız olarak elektronik ortamda aktarabilmekte, tedarik zinciri ilişkileri açısından yeni verimlilik unsurları kazandırmaktadır.

Microsoft Axapta'da diğer uygulamalarla kesintisiz bağlantı sağlamak amacıyla kullanılan Component Object Model (COM) sayesinde Microsoft Office ya da üçüncü parti ürünleri gibi COM-odaklı uygulamalardan erişilebilecek bilgi ve fonksiyonlardan da yararlanabilirsiniz.

Hepsi tek kaynakta Microsoft Axapta gerçek anlamda tek-kaynaklı bir sistemdir. Kurumunuzun iç ve dış bağlantılarını kurabilmeniz ve doğabilecek yeni fırsatları avantaja dönüştürebilmeniz için tek bir iş mantığına, bir kod tabanına, bir veri tabanına ve bir araç kutusuna dayalı olarak çalışır.

İşletme bünyesinde yürütülen tüm işlemleri kolay ve çabuk bir biçimde tanımlayabilmeniz mümkündür. Herhangi bir yerleşim birimindeki bilgilerde meydana gelen değişiklikler eş-zamanlı olarak uzak ya da yakın uygulama çözümü kapsamındaki tüm iş yerlerine yansıtılacaktır.Güncellemelerin tek uygulamada yaşama geçirilebiliyor olması ürün yükseltimlerini basitleştirmiş ve hızlandırmıştır.

Microsoft Business Solutions Bir Microsoft bölümü olan Microsoft Business Solutions, küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşların müşterileri çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri ile daha etkin iş bağlantıları kurabilmelerine odaklanmış çeşitli bütünleşik ve uçtan-uca uygulama ve servis seçeneklerini sunmaktadır. Uygulama kapsamındaki iş süreçleri mali yönetim, analiz, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, saha servis yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, e-ticaret, imalat ve perakende yönetimi gibi önemli foksiyonlardan oluşmaktadır. Bu uygulamaların amacı işletmeleri başarıya taşımak ve hedefleri tutturmalarına yardımcı olmaktır.

Kaynak Wikipedia 

bottom of page