Yeni Türk Ticaret Kanunu Ne Getiriyor ?

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve kapsamında yer alan Türk Finansal Raporlama Standartları (TFRS), 13 Şubat 2011 tarihli meclis oturumunda kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kanun kapsamında yer alan hükümlerin bir bölümü 01 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi, diğer bir bölümü ise 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yeni TTK içeriği aşağıdaki başlıklarla özetlenmektedir.

 • Kurumsal Yönetim
 • Hukuk
 • İç ve Bağımsız Denetim
 • Bilgi Teknolojileri
 • Finansal Raporlama

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlülüğe giren 1nci grup; şirket sermaye ortaklıklarının bilgi toplumu hizmetlerine yönelik, sermaye ortaklıklarını, paysahiplerini veya ortaklarını, işçilerini, tedarikçilerini; tahvil, finansman bonosu vs. gibi borçlanma senedi alacaklılarını, özetle yatırımcılarını ilgilendiren bilgileri yayınlayacakları internet sitesine ilişkin hükümlerden oluşturmaktadır.

1 Ocak 2013 ise kanunun diğer bölümlerini oluşturan 2nci grubun yürürlüğe gireceği tarih. Bu kapsamda işletmeler belirtilen tarihten itibaren; Uluslararası Denetleme Standartlarının karşılığı olan Türk Denetleme Standartlarına uygun şekilde denetlenecek ve yine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS / UFRS) karşılığı olarak yürürlülüğe girecek olan Türk Finansal Raporlama Standartlarına göre rapor verebilecek şekilde muhasebe ve finansal sistemlerini güncellemek durumunda olacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun işletmelere getirdiği zorunlu yeni düzenlemelere,  Microsoft Dynamics AX'ın sunduğu çözümler hakkında bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Bir çok işletmenin klasik muhasebe uygulamalarını güncellemesi bekleniyor. İşletmenizin bu uyum sürecini esnek, güçlü ve çevik bir ERP çözümü olan Microsoft Dynamics AX yazılımının uluslararası standartlarla uyumlu finansal işlevleri ile sorunsuz aşabileceğini biliyor musunuz ?

Çözüm hakkında bilgi almak için bize ulaşın...

 

Yeni TTK Finansal Raporlama kapsamı

Yeni düzenleme işletmelerin Türk Muhasebe Standartlarına uygun olarak şeffaflık ve bilgilendirme sorumluluğu yaklaşımı ile yasal defterlerinin ticari faaliyetleri ve mal durumunu açıkça ortaya koymasını zorunlu kılıyor. Kayıtlar, denetimcilerin çalışmalarını makul sürelerde tamamlanabilmesine olanacak sağlayacak şekilde olmalı.

Yeni TTK kapsamında kamuya açık ve bilgi verme zorunluluğu olan işletmeler bu yükümlülüklerini TFRS'ye göre gerçekleştirirken, bilgi verme zorunluluğu olmayan diğer işletmeler ise dış kullanıcılara yönelik genel amaçlı finansal tablolarını, esasları Türk Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) tarafından yayınlanan KOBI-TFRS'ye uygun olarak hazırlamakla yükümlü olacak.

KOBI TFRS uyumlu raporlama için aşağıda belirtilen başlıklar bazında defterlerde kayıt düzeltmeleri yapılması gerekecektir.

 • Stok değer düşüklüğü hesaplama
 • Maddi Duran Varlıklar için yeni amortisman yöntemleri
 • Vadeli alım satım işlemlerinin bu günkü değeri hesaplaması
 • Proje, hizmet benzeri aşamalı hakediş esasına dayalı gelirlerin muhasebeleştirilmesi
 • Borç ve alacakların ilgili döneme ait bölümlerinin değerlenmesi
 • Personele gelecek dönemler için sağlanmış tüm faydalar, izin ve tazminat birikimlerinin muhasebeleştirilmesi
 • TFRS kapsamında yapılacak yukarıdaki düzeltmelerin, kayıt esasına göre çalışan, ikinci defter veya ikinci hesap planı özellikleirini destekleyen bir sistem ile tutulması. Bu düzeltmelerin kapsamlı gelir tablosunda gösterilmesi

 

Yeni TTK Bilgi Teknolojileri kapsamı

Zorunlu Internet Sitesi :

İşletmelerin şeffaflık ve kamuyu bilgilendirme yaklaşımı doğrultusunda zorunlu olarak yayınlayacakları internet sitelerinde bulunması istenilen belge ve bilgiler;

 • Şirketlerin kanunen yapmaları gereken tüm ilanlar, çağrılar
 • Yatırımcıların yararına olan tüm bilgiler
 • Organizasyon yapıları ve bu alandaki değişiklikler
 • Kurucular beyanı, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, değerleme raporları
 • Bağımsız denetim raporları
 • Tüm finansal tablolar

Defter ve Kayıt Tutma

Yeni TTK'ya göre şirketlerin yasal olarak tutmak ve arşivelemek zorunda oldukları her türlü belge defter ve kayıt ister kağıt (basılı) ister elektronik ortamda saklanabilecektir.

Güvenli Elektronik İmza

Yeni TTK'nın zorunlu kıldığı tüm işlemler elektronik ortamda "güvenli elektronik imza" kullanılarak yapılabilecektir.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

Kayıtlı elektornik Posta sistemi (KEP) teknik açıdan güvenli hukuki olarak geçerli e-mesajları ifade etmektedir. E-imza ve zaman damgası içeren, içeriği güvence altına alınmış bu tür KEP'ler kullanılarak işletmeler aralarında yasal olarak kabul edilecek ihbar veya ihtar işlemleri yapılabilecektir.

Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu

Yeni TTK Yönetim Kurulu veya Müdürler toplantılarının, üyelerin bir kısmının fiziksel diğer bir kısmının ise elektronik ortamda katılımı ile yapılabileceğini, yapılacak öneri ve onaylamaların hukuken geçerli sayılacağını belirtmektedir.

Önceki Sayfa: Bilişim Suçları
Sonraki Sayfa: Bilgi Güvenliği