HİZMET İŞLETMELERİ İÇİN ERP

Profesyonel hizmet kuruluşları, ölçmesi zor ve sürekli değişen fiziksel olmayan hizmetleri satma güçlüğüyle karşı karşıyadır. Karlılık, proje bütçelerinin doğru olarak tahmin edilmesini, zamanında tamamlanmasını ve ayrıca müşteri gereksinimlerinin karşılanmasını veya aşılmasını gerektirir.

Başarılı olmak için şirketler, stratejik ve kapsamlı finans, proje ve kaynak yönetimi uygulamaları kullanmalıdır. Bu, çalışanlarınızın verileri paylaşmasını, birlikte çalışmasını ve etkili kararlar almasını sağlayan bir bilgi teknolojisi (BT) altyapısıyla gerçekleştirilebilir.

Microsoft Dynamics AX, profesyonel hizmet şirketlerinin müşteri ilişkileri ve projelerden süreç taşeronluğu ve finans yönetimine kadar işletmelerinin her alanını yönetmesine yardımcı olur. Bu çözümler, işlemleri kolaylaştırabilir, müşteri etkileşimlerinizin kalitesini artırabilir ve daha hızlı ve akıllı kararlar almanızı sağlar.

Müşteriyi önde ve merkezde tutun

  • Birden fazla iletişim kanalında müşteri tarafı etkinliklerini takip edin

  • Belge paylaşımı ve güvenli Web etkileşimleriyle müşterilerle iletişimi geliştirin

  • Otomatik yönlendirme, bildirimler, onaylar ve eskalasyon gibi iş süreçlerini geliştirerek müşterileri yanıtlama hızını artırın

Projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

  • Entegre proje hesaplama ve proje yönetimiyle hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırmak için tüm proje bilgileri ve temel performans göstergeleri hakkında görünürlük elde edin

  • Sözleşmelerinizin detaylarını izleyin ve bunların nakit akışınıza olan katkılarını denetleyin.
  • Şirket içi kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve faturalandırılabilir saatleri artırın

  • Zamanında Faturalandırma gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırı

Önceki Sayfa: Mobil Uygulamalar
Sonraki Sayfa: Üretim