KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlaması ( Enterprise Resources Planning = ERP) işletmenin sahip olduğu tüm kaynakların, ortak bir veritabanında saklandığı ve yönetildiği bilgi sistemlerine verilen genel isimdir.

ERP Nedir ?

İngilizce Kurumsal Kaynak Planlaması kelimelerinin baş harflerini temsil eden ERP (Enterprise Resource Planning) işletme içi kaynaklar ile bölümlerin ortak bir bilgi tabanına dayalı bir sistem ile entegrasyonunu ve yönetimini ifade eder.

Planlama

Üretim süreçleri tarihi açısından ERP kavramı, Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning - MRP) ve Üretim Kaynak Planlaması (Manufacturing Resources Planning – MRPII ) kavramlarının devamı ve üst seviyesi niteliğindedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması, geçmişte çok büyük bilgi sistemleri altyapısı gerektirmesine karşın, bugün donanım ve yazılım yeteneklerinin artmasıyla çok daha düşük gereksinimler üzerinden projelendirilebilmektedir. Sonuç olarak  ERP kavramı bugün KOBİ ölçeğindeki firmaların da gündemine yerleşmiştir.

Amaç

ERP’nin amacı, işletmenin, elindeki tüm kaynaklardan faydalanma etkinliğini artırmaktır. ERP sistemlerinin genellikle iş birimlerine karşılık gelen çeşitli modülleri bulunur. Bu modüller, birbiri ile veri aktarımı içinde olduğundan, satış üretimden ne çıktığını, finans satıştan ne geldiğini anında görerek çalışma imkanına sahip olur.

Aynı işletme içinde yer almalarına karşın, ihtiyaç ve beklentileri, süreçleri birbirinden farklı olan departmanların aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı veritabanını paylaşarak eşgüdüm içinde çalışabilmesini hedefler.

MRP > MRP II > ERP > e-ERP > ERM ERP işletmenizin performansını nasıl arttırır? Bu soruya cevap anahtar kelime “entegrasyon” ve onun sağladığı tüm olanaklardır. Örneğin; Bir Satış Temsilcisinin müşterilerine yönelik çalışmalarında, gerek teklif gerekse sipariş kabul aşamalarında;

Gerçek zamanlı ve anlık

 • Eldeki stok miktarı,
 • Ürün stok maliyeti,
 • Ürün satın alma (yerine koyma) maliyeti,
 • Müşteri kredibilite ve finansal verileri,
 • Sipariş “en erken teslim tarihi”


gibi sorguları klasik işletmelerin bölümler arası iletişimi sağlamak adına, sayısız toplantı ve yazışma ile oluşturabildikleri bu bilgilere bilgisayar ortamında her an erişebilmesi hizmet kalitesini kuşkusuz arttıracaktır.

Faydalar

 • İşletme genelinde bilgi akış ve paylaşımın hızlanması,
 • Anlık, günlük ve dönemsel raporlama imkânlarının zenginleşmesi,
 • İşletme genelinde veri girişlerinde tekrarların önlenmesi,
 • Tüm süreçlerde katma değer sağlamayan adımların ortadan kaldırılması,
 • İşletme kaynaklarında ki darboğazların anında tespit edilmesi,
 • İşletmenin pazara tepki hızının geliştirilmesi.


Uzman ERP  kurumsal kaynak planlama ihtiyaçlarınıza çözümü olarak Dynamics AX yazılımını önermektedir.

Önceki Sayfa: Yeniden Uyarlama