Bilgisayar Güvenliği İçin Tavsiye : Sil Baştan !

Önde gelen bilgisayar güvenli uzmanları; bilgisayar ve internet sanayilerinin ani patlamasına eşlik eden güvenlik kusurlarının ölçülemeyen sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Modern bilgisayar cihaz, donanım ve yazılımlarının giderek artan karmaşıklığı da,  bilgisayar sistemlerindeki eksik, noksan ve savunmasız noktaları tespit edip güvenli hale getirmeyi neredeyse imkansız kılıyor.

Bu durum uzmanları bilgisayar ve ağlarını daha güvenli yapmanın yollarını tümüyle yeniden düşünmeye yöneltiyor.

"Her şey mümkün olduğunca sadeleştirilmeli, ama daha besitleştirilmemeli" Albert Einstein

Günümüzde milyarlarca dolarlık bir sanayi oluştursa da bilgisayar  güvenliğinin yeterliliği şüphe götürür. Uzmanların radikal önerisi bilgisayar güvenliği krizine tek işe yarar çözüm, geçtiğimiz yarım yüzyıl içinde yapılan araştırmaları ele alarak tekrar incelemek, içlerinden en iyi fikirleri seçmek ve temeleden yepyeni bir yapı inşa etmek.